Staff Builder International

Najčešća pitanja

Kompanija poseduje važeću licencu Ministarstva za rad za posredovanje u zapošljavanju, broj licence 101-00-00183/2019-24.

U cilju unapređenja komunikacije i odgovora na vaša pitanja u vezi sa zaposlenjem, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo u najkraćem roku.

01

Kako da znam da li mogu da se prijavim?

Ukoliko imate završenu srednju medicinsku školu, opšteg, pedijatrijskog ili ginekološko-akušerskog smera, položen državni ispit ili započeto stažiranje, možete se prijaviti. Radno iskustvo nije presudno.

02

Koliko mi novca treba da se prijavim?

Celoukupni proces apliciranja je besplatan. Kompletna usluga posredovanja u zemlji i inostranstvu za naše kandidate je besplatna. Kursevi jezika su stipendirani od strane poslodavca.

03

Da li je uslov poznavanje nemačkog jezika?

Poznavanje nemačkog jezika je poželjno ali ne i obavezno. Za kandidate koji ne govore nemački jezik, stipendiran je kurs nemačkog jezika do potrebnog nivoa znanja, kao i polaganje za TELC sertifikat.

04

Kako je organizovana nastava jezika?

Savladavanje jezika je Vaš i naš primarni cilj, imajući u vidu da nam dobro poznavanje jezika otvara mnoge mogućnosti. Kursevi su intenzivni i održavaju ih licencirani predavači nemačkog jezika, prisustvovanje časovima obavezno je za sve učesnike programa.

05

Šta je TELC sertifikat i čemu služi?

TELC je jedan od priznatih jezičkih sertifikata. Sertifikat TELC važi kao dokaz o znanju jezika na određenom nivou na svim univerzitetima i firmama u Nemačkoj, kao i za potrebe dobijanja boravišne dozvole i radne dozvole u svim zemljama nemačkog govornog područja.

06

Kako mogu da pohađam kurs nemačkog jezika ako ne mogu doći u edukativni centar?

Kod nas postoji mogućnost pohađanja kursa nemačkog jezika ONLINE za polaznike koji ne žive u blizini edukativnih centara.

07

Čuo / Čula sam da je proces dobijanja vize komplikovan i zahtevan?

Sam proces može biti birokratski komplikovan i zato smo mi tu za Vas. Licencirani zaposleni će Vam pružiti podršku u svakom delu procesa, a naš tim zaposlenih u Nemačkoj je tu za Vas i kada odete na zaposlenje. Za pomoć oko pravno-birokratskih pitanja naši timovi u Srbiji i Nemačkoj su tu za Vas, kao i kroz ceo proces integracije u novu sredinu.

08

Šta je nostrifikacija diplome i čemu služi, čuo/čula sam da je proces nostrifikacije skup u Nemačkoj?

Nostrifikacija Vaše diplome omogućava Vam da se u Nemačkoj zaposlite u Vašoj struci. Nakon nostrifikacije diplome u potpunosti ste izjednačeni sa nemačkim medicinskim radnicima i imate ista prava i obaveze. Da biste mogli samostalno da obavljate svoju profesiju neophodno je nostrifikovati diplomu. Troškove procesa nostrifikacije preuzima Vaš poslodavac i taj proces je za Vas besplatan. Odabranim kandidatima nudimo mogućnost nostrifikacije diplome dok su još u Srbiji i samim tim odlazak u Nemačku i započinjanje posla kao nostrifikovani medicinski radnici. Srpski i nemački plan i program obrazovanja razlikuju se u broju sati teorije i prakse. Razlika nadoknađivanja je moguća kroz polaganje nostrifikacionog ispita ili kroz odrađivanje određenog broja radnih sati.

09

Da li postoji šansa da nakon odlaska u Nemačku dovedem i članove svoje porodice?

Spajanje porodice je moguće kroz proces apliciranja za vizu. Pomažemo Vam u tome da porodica bude na okupu. Naša podrška je i u ovom procesu neizostavna. Pomoći ćemo Vam u prikupljanju dokumentacije i savetovanja kojim koracima do spajanja najbližih članova porodice.

10

Koje su moje obaveze prema Vama?

Celokupan proces posredovanja je besplatan, kako u zemlji tako i u Nemačkoj. Kurs jezika i nostrifikacija diplome su stipendirani od strane poslodavca, koji zauzvrat od Vas očekuje da ostanete kod njega određeni vremenski period.

Prijavi se

I učini korak ka dobro plaćenom poslu za koji si se školovao!